(1)
Putri, Y.; Zakir Has. KESIAPAN PESERTA DIDIK KELAS XI IPS DALAM PEMBELAJARAN DARING DI SMA NEGERI 1 PERANAP. Pendidikan Ekonomi Akuntansi 2021, 9.