[1]
Muzakir, M.Z. and Wijaya, P.A. 2018. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 7E DENGAN MIND MAPPING PADA MATA PELAJARAN EKONOMI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI SMA NEGERI 7 PEKANBARU. PEKA. 6, 2 (Dec. 2018), 80-89.