Muzakir, M, & Purba Andy Wijaya. " PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 7E DENGAN MIND MAPPING PADA MATA PELAJARAN EKONOMI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI SMA NEGERI 7 PEKANBARU." PEKA [Online], 6.2 (2018): 80-89. Web. 20 Feb. 2020