(1)
Soraya, N. Perbandingan Senam Aerobik Mix Impact Dengan Senam SKJ 2012 Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Daya Tahan Cardiorespiratory. j. Sport Area 2017, 2, 63-75.