[1]
Khalid, I. and Musnal, A. 2015. Evaluasi Masalah Bottom Hole Assembly Lepas Pada Pemboran Berarah Di Sumur X Lapangan Y. Journal of Earth Energy Engineering. 4, 2 (Oct. 2015), 53-69. DOI:https://doi.org/10.22549/jeee.v4i2.638.