Bakhri, Boy. " Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Peranan Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tempatan." Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah [Online], 1.1 (2018): 27-38. Web. 20 Sep. 2019