Bakhri, B. 2018 Jun 30. Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Peranan Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tempatan. Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. [Online] 1:1