Nurhadi, N. (2017). Islamic Education dalam Perspektif Ekonom dan Filosof (Analisis Paradigma Pendidikan Barat Dan Timur). Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah, 2(2), 172-188. doi:10.25299/althariqah.2017.vol2(2).1044